Istorie trăită în ICEMENERG

Istorie trăită în ICEMENERG – 1960-2007 (autori: M. L. Goia, V. Vernescu, Z. H. Vasiliu, D. Zlatanovici)

Prin amabilitatea Dl. Victor Vernescu, care ne-a dat permisiunea publicării online, cartea poate fi consultată în întregime la link-ul de mai sus, precum si pe Google Books, la acest link.

Paragraful despre Călin Mihăileanu este la pagina 152.

Lucrarea  prezintă etapele principale prin care a trecut acest Institut de cercetare/dezvoltare de la înființarea sa și până în preajma aderării României la Uniunea Europeană.

Opiniile autorilor acestei cărți sunt obiective, subliniind fidel realizările colectivelor ce au clădit faima acestui “edificiu“ de suflet pentru mulți dintre foștii lui artizani. Lucrarea s-a dorit să fie în același timp un modest, dar autentic, imn de laudă pentru cei ce au adus atâta faimă si autoritate acestui încă viu exemplar al cercetării energetice româneşti. Şi un plăpând izvor de inspirație pentru tinerii care mai muncesc încă la umbra cam palidă si pentru dânșii puțin știută a trecutului acestui autentic simbol: IRME/ ICENERG/ ICEMENERG .

Despre autori:

Ing. Victor Vernescu (n.1937), fost ofițer-inginer militar și inginer civil în domeniul tehnologiilor metalurgice. Și-a desfășurat activitatea militară în domeniul sistemelor de automatizare și de dirijare, iar după trecerea în rezervă a activat în cadrul ICEMENERG ca șef atelier, mecanic șef , șef serviciu tehnologic (1968-2006).

Este autor a opt volume de beletristică și eseuri critice și politice, autor sau coautor la mai multe cărți tehnice de specialitate.

În prezent este consilier în cadrul CNR-CME.

Dr. ing. Miron – Laurențiu Goia (1934 – 2020), absolvent în anul 1957 al Facultăţii de Electrotehnică din cadrul Institutului Politehnic “Traian Vuia” din Timișoara. Și-a început cariera profesională la Direcția de Telecomunicații Banat apoi la Filiala de Reţele Electrice Oradea, pentru ca, în 1965 să îmbrățișeze activitatea de cercetare la IRME, iar din 1974 până la pensionare a lucrat în ICEMENERG, fiind cercetător științific principal gradul I.

A desfășurat și o bogată activitate didactică fiind conferențiar și șef de catedră la Universitatea din Oradea unde, din anul 2005, a devenit profesor onorific.

Deținător a opt brevete de invenție, autor a numeroase cărți tehnice și articole științifice, Miron-Laurențiu Goia a fost secretarul Comitetului Național Român pentru Comitetul Electrotehnic Internațional (1990-1998), membru în comisii de doctorat și consilier științific al CNR-CME.

Dr. ing. Zonel Vasiliu (1942 – 2018), absolvent al Facultăţii de Electroenergetică din cadrul Institutului Politehnic Iași în anul 1965.

Si-a început activitatea ca dispecer de tură la Întreprinderea de Rețele Electrice Galați și a parcurs toate treptele profesionale, în anul 1990 devenind directorul întreprinderii, funcție pe care a deținut-o până în anul 2000 când a devinit consilier al directorului general la Electrica SA în București. Din anul 2001 până în anul 2004 a fost directorul Direcției de Distribuție din Electrica SA.

A fost membru în mai multe comitete de studii ale CIGRE, autor a numeroase articole de specialitate, coordonator al mai multor lucrări privind istoria energeticii românești, apărute la editura AGIR.

Dr. ing. Dan Zlatanovici (1942 – 2015), a absolvit în anul 1969 Facultatea de Electrotehnică a Institutului Politehnic București.

De la terminarea facultății până în anul 2015 a lucrat numai la ICEMENERG  unde a ajuns cercetător științific principal gradul I  și a ocupat funcții de șef laborator, șef secție și Director centru de cercetare. În perioada 2002-2015 a ocupat funcția de secretar științific al institutului.

A fost membru în Comitetul de Studii CIGRE “Mașini electrice rotative”, membru al CNR-CME și al Comitetului Electrotehnic Român.

În perioada 1973-1992 a fost și cadru didactic asociat la Institutul Politehnic București, iar din anul 1998 a fost profesor universitar titular la Universitatea Valahia din Târgoviște. A publicat 8 cărți și peste 120 de articole, în țară și străinătate, fiind de asemenea coordonator al activităților de ediție din ICEMENERG.

Autor pagină: Ing. Dumitru Manea

Ultima actualizare: 26 august 2020

ÎNAPOI LA MENU

NOTA: Paginile acestui website sunt protejate Licenta Creative Commons Attribution : Puteți copia și refolosi documentele, cu condiția de a menționa ca sursă acest site web: calinmihaileanu.com.

Creative Commons logo

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s