Monografia „CĂLIN MIHĂILEANU, un aristocrat al energeticii românești” (Editura AGIR, 2021)

La 5 martie 2021 se împlinesc 98 de ani de la nașterea marii personalități a energeticii româneşti CĂLIN MIHĂILEANU, care și-a închinat întreaga activitate dezvoltării sectorului energetic din România și a influențat puternic lumea românească a ingineriei și a cercetării din acest domeniu.

Cu această ocazie la Editura Asociației Generale a Inginerilor din România (AGIR) a apărut monografia „CĂLIN MIHĂILEANU, un aristocrat al energeticii românești”, autori Dumitru Manea, Elena Ratcu și Adriana Vasilescu, foști salariați ai ICEMENERG, institut înființat și condus timp de 20 de ani de Călin Mihăileanu, și cărora el le-a fost mentor la începutul carierei lor. Sunt incluse și numeroase mărturii și amintiri, multe scrise special pentru acest proiect, de către foști colaboratori ai lui Călin Mihăileanu.

Screen Shot 2021-02-27 at 1.54.21 PM

Lucrarea este prefațată de Prof. dr. ing. Florin Teodor Tănăsescu, Vicepreședinte al Academiei de Științe Tehnice din România, care a scris printre altele:

Parcurgându-i rândurile, înțelegi că motivația de a scrie această Monografie a fost considerația – aș spune chiar dragostea – pe care autorii au avut-o față de un om alături de care s-au aflat pe parcursul carierei lor profesionale, o personalitate a ingineriei românești și un lider al ei. 

Autorii și-au propus să scrie o Monografie. În realitate, însă, cartea este un roman care își propune să vorbească despre un om pe care viața l-a încercat  în multe situații, dar a avut tăria de a se ridica de fiecare dată, care a avut multe satisfacții profesionale, dar și neîmpliniri, care „a ars” – dând în jur lumină -, un om de cultură, apropiat de cei pe care i-a condus sau care i-au fost colaboratori.

Eroul acestui roman este Călin Mihăileanu, iar energetica, scena pe care-și va etala calitățile profesionale și omenia lui, cu numeroșii pași pe care i-a făcut de la începuturi până când a părăsit-o, cu numeroșii colaboratori pe care i-a avut și care, în timp, i-au devenit prieteni, cu împlinirile și neîmplinirile avute”.

Structurată pe 14 capitole, monografia prezintă originile, anii de școală, începuturile carierei de inginer, cariera didactică și parcursul profesional al lui Călin Mihăileanu în cei peste 50 de ani de activitate.

Primele capitole ale lucrării prezintă anii de școală petrecuți la Arad, orașul natal, studiile la Şcoala Politehnică din București, începuturile carierei inginerești la două din cele mai mari societăți din domeniul producerii de energie electrică, Societatea Concordia din Câmpina și Societatea Generală de Gaz și de Electricitate din Bucureşti, și nu în ultimul rând activitatea didactică desfășurată la Institutul Politehnic București.

Întemeietor și director al primului institut de cercetare departamentală din sectorul energetic, Institutul de Cercetări Electroenergetice și pentru Termoficare (ICENERG), fuziunea acestuia cu Întreprinderea pentru Raționalizarea şi Modernizarea Instalațiilor Energetice (IRME)  și crearea Institutului de Cercetări și Modernizări Energetice (ICEMENERG),  dar și activitatea la conducerea Institutului Central de Cercetări Energetice (ICCE), ocupă un capitol important al lucrării.

Un spațiu important este dedicat activității pe care Călin Mihăileanu a desfășurat-o în perioada 1956-2006 la organizațiile și asociațiile profesionale interne și internaționale și la care a ocupat funcții de conducere: a fost secretar general și vicepreședinte al Comitetului Național Român pentru Consiliul Mondial al Energiei (CNR-CME), Președinte al Comitetului Național Român pentru Consiliul Internaţional al Marilor Rețele Electrice (CNR-CIGRE), Președintele Comitetului Energiei din cadrul Comisiei Economice pentru Europa a ONU și expert ONU.  Capitolul include și istoria fiecăreia din aceste instituții și prezintă activitatea lui Călin Mihăileanu în contextul mai larg al participării României la diversele forumuri si sesiuni.

Un alt capitol prezintă opera științifică lui Călin Mihăileanu. Autor a numeroase cărți tehnice și monografii, a peste 350 de articole științifice publicate în țară și în străinătate sau prezentate la conferințe și congrese internaționale, acesta s-a impus drept unul din marii specialiști ai vremii în domeniul energetic. A fost redactor-șef adjunct (august 1955 – iunie 1965), membru în Colegiul de redacție (iulie 1965 – decembrie 1980) și 7 ani (iunie 1981- martie 1988) redactor-șef al revistei Energetica. În toată această perioadă revista Energetica a izbutit, sub direcția sa, să atingă un înalt nivel tehnic și științific și să fie unanim apreciată în cercurile de specialitate.

Capitolul dedicat vieții personale relevă o latură mai puțin cunoscută a lui Călin Mihăileanu. A fost vreme de mulți ani președintele Asociației Chinologice din Române, președinte al Rotary Club București în perioada 1994-1995 și, pentru sprijinul tehnic acordat, se numără printre ctitorii bisericii „Pogorârea Sfântului Duh” din București.

Un capitol însemnat și plin de încărcătură emoțională îl constituie capitolul de amintiri, mărturii și impresii ale foștilor colaboratori, care aduc la lumină marile calități de conducător, încercat de vicisitudinile vieții inerente epocii în care și-a desfășurat activitatea, dar care a știut să treacă cu demnitate peste toate acestea, și nu în ultimul rând calitățile marelui OM Călin Mihăileanu.

Cartea include și o lungă listă de articole publicate sau prezentate la congrese și conferințe interne și internaționale și este bogat ilustrată cu fotografii care îl înfățișează pe Călin Mihăileanu în diferitele etape ale activității sale.

Cu această monografie autorii au dorit să readucă în memoria energeticienilor români, de acum și de mai târziu, figura cu totul specială a celui care a fost Călin Mihăileanu, cu dorința ca unii dintre aceștia să se poată apleca cu mai multă profunzime asupra vieții și activității acestui ARISTOCRAT al energeticii din România, pentru ca memoria sa să nu se cufunde în ceața uitării și cu speranța că va inspira generațiile tinere de ingineri, așa cum Călin Mihăileanu i-a inspirat pe cei care au avut norocul să îl cunoască direct.

 

Volumul se poate procura de la  Editura AGIR,  de la Dl. Dumitru Manea la adresa de e-mail Screen Shot 2021-02-27 at 1.45.04 PM sau folosind formularul de mai jos.

Începând cu 10 octombrie 2022, monografia este disponibilă și online, pe Google Books / Google Play.

 

Ultima actualizare 10 octombrie 2022

ÎNAPOI LA MENU

NOTĂ: Paginile acestui website sunt protejate Licența Creative Commons Attribution : Puteți copia și refolosi documentele, cu condiția de a menționa ca sursă acest site web: calinmihaileanu.com.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s