Activitatea la organizații și asociații profesionale interne și internaționale

Activitatea în cadrul CIGRE (Consiliul Internațional al Marilor Sisteme Electrice) 1956 – 2006; istoria CIGRE

Extras din materialul de la link-ul de mai sus:

Călin Mihăileanu a avut o prezență activă, vreme de aproape jumătate de secol, în structurile CNR-CIGRE sau CIGRE. Secretar al CNR-GIGRE în perioada 1956-1960, membru în Comitetul de Studii CS 19 – Variații de tensiune, în perioada 1964-1978, Președinte al CNR-CIGRE și al Consiliului de Administrație al CIGRE în perioada 1991-2000, membru în Comitetul de Studii CS  37 – Planificarea și dezvoltarea sistemului electroenergetic în perioada 1992-2000, a primit în anul 1996 titlul de membru eminent al CIGRE iar în anul 1998 a primit diploma Comitetului Tehnic al CIGRE și a fost ales membru de onoare al Consiliului de Administrație al CIGRE.

Amintirile mele despre inginerul Călin Mihăileanu (autor Prof. dr. ing. Florin Tănăsescu)

Extras din materialul de la link-ul de mai sus:

I-am înțeles dorința și orgoliul de a avea rapoarte cu înalt conținut științific, cu tematici care să însemne direcții noi în cercetare și rezultate care să dovedească că exista o școală de electricitate românească, continuatoare a ceea ce membrii CIGRE o cunoșteau de mulți ani datorită lucrărilor românești din domeniul energiei reactive și a sistemelor de unități, a Vocabularului electrotehnic, contribuții  apreciate în mod deosebit. ….

Rigoarea pe care Călin Mihăileanu o avea în selecția subiectelor de abordat în cadrul acestor rapoarte, îmi explica de ce ținea atât de mult la calitatea acestor lucrări, de ce avea orgoliul științific ca referatele specialiștilor români să fie primite  la Reuniunile CIGRE cu interes științific, iar contribuțiile aduse de acestea să fie menționate în rapoartele de concluzii ale secțiilor „pentru a rămâne“.

Călin Mihăileanu și CNR-CME (autori Elena Ratcu si Dumitru Manea)

Extras din materialele de la link-ul de mai sus:

Călin Mihăileanu participă încă din 1962 la activitățile desfășurate în legătură cu Conferința Mondială a Energiei (CME), care a devenit ulterior Consiliul Mondial al Energiei.

A contribuit substanțial la organizarea celei de al VIII-a Conferințe Mondiale a Energiei care s-a desfășurat la București în perioada 28 iunie – 2 iulie 1971, fiind președintele comisiei pentru programul tehnic al congresului. După congres Călin Mihăileanu devine secretar și apoi secretar general al Comitetului Național Român pentru Conferința Mondială a Energiei (CNR-CME), funcție pe care o deține până în 1984.

În perioada 1974 -1987 Călin Mihăileanu a fost membru al Comisiei de Conservare a Energiei din cadrul CME, fiind organizatorul singurei reuniuni a acestei comisii care a avut loc la București în anul 1979. A fost de asemenea, timp de mai mulți ani, membru al Grupului de lucru pentru substituția petrolului din cadrul CME, în 1984 organizând întrunirea acestui grup la București

În 1982 este ales președinte al Grupului de lucru internațional CME pentru definirea diferitelor unități de măsură energetice și a coeficienților de conversie între acestea.

După 1990 are un rol esențial în re-aderarea României la CME și este vicepreședinte al CNR-CME în perioada 1991-1993.

Călin Mihăileanu a avut o prezență activă la toate Conferințele Naționale ale Energiei (CNE), organizate sub egida CNR-CME în perioada 1992-1998 și la edițiile Forumului Regional al Energiei (FOREN), organizat sub egida CME în perioada 2000-2004.

A fost, de asemenea, membru fondator al Asociației Comitetul Național Român al Consiliului Mondial al Energiei, înscrisă în anul 1997 ca asociație cu personalitate juridică.

Pentru toată activitatea depusă în cadrul CNR-CME și contribuția adusă la promovarea energeticii românești și a specialiștilor săi la nivel mondial a fost numit în anul 2004 membru de onoare și a primit Medalia CNR-CME.

Scrisoare deschisă adresată lui Călin Mihăileanu (autor Prof. dr. ing. Aureliu Leca)

Extras din materialul de la link-ul de mai sus:

Ne plecăm în fața voinței dumneavoastră de a vă retrage din rândul membrilor activi ai Comitetului Național Român al Consiliului Mondial al Energiei.

Dar, pentru că personalitatea dumneavoastră carismatică și-a pus deja o puternică și îndelungată amprentă asupra acestui comitet, ne permitem să vă rugăm să ne fiți în continuare alături.

Și, pentru că suntem convinși că mai aveți încă multe de spus generațiilor actuale și viitoare de energeticieni din România și din lume, vă rugăm să ne faceți onoarea de a accepta calitatea de Membru onorific al Comitetului Național Român al Consiliului Mondial al Energiei. Avem certitudinea că harul, cunoștințele și experiența dumneavoastră în domeniu vor fi în continuare benefice pentru viața comitetului pe care cu onoare l-ați condus atâtea decenii.

Activitatea la ASIT și revista Energetica; istoria ASIT

Extras din materialul de la link-ul de mai sus:

Călin Mihăileanu a fost încă de la înființarea asociației un membru foarte activ, ajungând să ocupe poziții de conducere în structurile acesteia.

Cu ocazia celui de al II-lea congres al ASIT, care a avut loc între 29-30 mai 1956, în cadrul lucrărilor Secției Energetică și Electrotehnică, Călin Mihăileanu a primit diploma de onoare pentru activitatea de specialitate deosebită desfășurată în cadrul asociației și a fost ales ca membru în noul comitet al secției. In același an devine președintele Sectorului Energetic din cadrul Secției Energetică și Electrotehnică, revenindu-i, printre altele, și sarcina organizării primei Conferințe a Electricienilor din R.P.R.

Călin Mihăileanu a avut cea mai longevivă participare la conducerea revistei: a fost redactor-șef adjunct (august 1955 – iunie 1965), membru în Colegiul de redacție (iulie 1965 – decembrie 1980) și 7 ani (iunie 1981- martie 1988) redactor-șef. În toată această perioadă revista Energetica a izbutit, sub direcția sa, să atingă un înalt nivel tehnic și științific și să fie unanim apreciată în cercurile de specialitate.

În ziua de 18 martie 1993, la Sala Palatului din București a avut loc o adunare festivă a energeticienilor prilejuită de aniversarea a 40 de ani de apariție a revistei, la care au participat peste 400 de persoane. Redacția revistei a pus la dispoziția participanților lista cu cei mai prolifici autori, 36 la număr, cu peste 20 de articole publicate în revistă în cei 40 de ani de existență. Călin Mihăileanu ocupa locul I, cu 69 de articole publicate.

Materialele de pe acest site web, precum și alte materiale suplimentare pot fi consultate în versiune tipărită în Monografia „CĂLIN MIHĂILEANU, un aristocrat al energeticii românești” (Editura AGIR, 2021)

Site-uri web ale organizațiilor menționate mai sus:

CNR – CIGRE

CNR – CME

Revista Energetica

AGIR 

IRE

Dacă doriți să contribuiți materiale pentru aceste pagini, vă rugăm să ne contactați pe email sau folosind formularul de mai jos. Vă mulțumim!

Ultima actualizare a paginii: 27 februarie 2021

ÎNAPOI LA MENU

NOTA: Paginile acestui website sunt protejate Licența Creative Commons Attribution : Puteți copia și refolosi documentele, cu condiția de a menționa ca sursă acest site web: calinmihaileanu.com.

Creative Commons logo

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s