Carti publicate, lucrari coordonate

CĂRȚI PUBLICATE

Mihăileanu, C.; Potlog, D.M. 1979. Goluri de tensiune in sisteme electro-energetice. Ed. Tehnică

Cartea este disponibilă online, integral și gratuit, pe Google Books, la acest link: Goluri de tensiune în sisteme electro-energetice: Efecte asupra consumatorilor

Picture1

Mihăileanu, C.; Herescu, I.; Cartianu,P. 1981. Din istoria industriei românești – Energia. Ed. Tehnică

Cartea este disponibilă online, integral și gratuit, pe Google Books, la acest link: Din istoria industriei românesti – Energia

Picture2

Mihăileanu, C., Edwin, K. Gemeinsame Forschungs- und Entwicklungsarbeit der Sozialistischen Republik Rumänien und der Bundesrepublik Deutschland auf dem Gebiet der Erzeugung und Übertragung elektrischer Energie (Activitatea comună de cercetare și dezvoltare a Republicii Socialiste România și a Republicii Federale Germania în domeniul producției și transportului energiei electrice), Karlsruhe, RFG, 1986

[coperta nu a putut fi localizată]

Antoniu,I.S.; Mihăileanu, C. 1987. Constantin I. Budeanu. Ed. Științifică și Enciclopedică

Screen Shot 2021-03-14 at 12.02.53 PM

Cartea este disponibilă online, integral și gratuit, pe Google Books, la acest link: Constantin I. Budeanu

Recenzie publicată despre cartea Constantin I. Budeanu:Recenzie la cartea despre Constantin I. Budeanu

Potlog, D.M.; Mihăileanu, C. 1989. Acționări electrice industriale cu motoare asincrone. Ed. Tehnică

Picture4

Cartea este disponibilă online, integral și gratuit, pe Google Books, la acest link: Acționări electrice industriale cu motoare asincrone

Recenzie la lucrarea de mai sus in revista Energetica, nr. 1, 1990

Screenshot 2020-06-20 21.40.16

Rucăreanu,C.;Mihăileanu,C.; Popovici,V.; Stoleru,Gh. Personalităţi din energetica românească, 2003, Editura Enigma Promotion- sub egida IRE

2003-Personalitati din energetica romaneasca

Cartea este disponibilă online, integral și gratuit, pe Google Books, la acest link: Personalități din energetica românească

Recenzie la lucrarea de mai sus, publicata in Buletinul Societatii Absolvenţilor Facultăţii de Electrotehnică din Iaşi (SETIS), nr. 3 (II)/ian-iun. 2004:

1 - SETIS -nr.3-20042- SETIS -nr.3-2004

Cartianu, P., Iftime,P., Mihăileanu,C., Pavel, E., Rucăreanu, C., 1995. Electrificarea în România 1951-1992. Ed. Tehnică

Picture8

LUCRĂRI COORDONATE 

Mihăileanu, C. 1979. Energia în următoarele trei decenii. Ed. Academiei

Picture5

Recenzie la lucrarea de mai sus, autor ing. Marius Dăncilă, publicata in Revista Energetica, Nr. 3, 1980

Recenzie 1- Energia 3 deceniiRecenzie 2 - Energia 3 deceniiRecenzie 3 - Energia 3 deceniiRecenzie 4 - Energia 3 decenii

Carabogdan,I.G. ; Mihăileanu, C.; Pavel, E. 1986-1995. Seria ENERG, Vol. 1-15. Ed. Tehnică

1986-1997 - Seria ENERG_2 (2)

Mihăileanu, C. 1995. Dicționar de termeni folosiți în domeniul energiei. CNR-CME

Picture7

Paul Cartianu și Călin Mihăileanu, 1987, în volumul “1880 – 1980. Un siècle d’électricité dans le monde.” Collection Histoire de l’électricité. Cardot, Fabienne – Presses Universitaires de France, 1987.

Screen Shot 2021-11-12 at 8.02.28 PM

Cercetare bibliografică realizată de ing. Dumitru Manea

Dacă doriți să contribuiți la această pagină,  vă rugăm să ne contactați pe email sau folosind formularul de mai jos! Va mulțumim!

ÎNAPOI LA MENU

Ultima actualizare pagină 12 noiembrie 2021

NOTA: Paginile acestui website sunt protejate Licența Creative Commons Attribution : Puteți copia și refolosi documentele, cu condiția de a menționa ca sursă acest site web: calinmihaileanu.com.

Creative Commons logo

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s