In memoriam dr. ing. Călin Mihăileanu (autor Costin Rucăreanu)

Dr. ing. Călin Andrei Mihăileanu a fost una dintre personalităţile cele mai strălucite ale energeticii româneşti.

Născut la Arad la 5 martie 1923, Călin Mihăileanu a absolvit Şcoala Politehnică din Bucureşti în 1945. După un scurt stagiu la Societatea Concordia, Departamentul Electrica din Câmpina, a trecut la Societatea Generală de Gaz şi Electricitate din Bucureşti, devenită, ca urmare a naţionalizării din 1948, Întreprinderea Regională de Electricitate Bucureşti. În anul 1958 a fost promovat în Ministerul Energiei Electrice şi Industriei Electrotehnice, iniţial ca inginer specialist, curând inginer şef şi director al Direcţiei Energiei Electrice. A lucrat în continuare mai mulţi ani ca cercetător şi conducător la Întreprinderea de Raţionalizări şi Modernizări Energetice (IRME) şi la Institutul de Cercetări şi Modernizări Energetice (ICEMENERG), unde a activat până la pensionare, în 1987.

În toţi aceşti ani de valoroasă activitate, Călin Mihăileanu a fost un cercetător pasionat, cât şi un conducător competent. În acelaşi timp a luat parte în mod activ la toate acţiunile importante ale sectorului energiei electrice, unde cuvântul său competent reprezenta o opinie de luat în seamă, susţinută de argumente ştiinţifice. A fost un reprezentant de seamă al acestui sector, în ţară şi în străinătate, prin participarea sa la congrese şi simpozioane internaţionale şi la întâlniri cu parteneri străini, unde cuvântul său era auzit şi preţuit. A fost vicepreşedinte al Comitetului Energiei Electrice al CEE-ONU, 1956-1958, membru al Comisiei de Conservare a Energiei din Consiliul Mondial al Energiei, 1974-1984, expert internaţional ONU, 1981, membru titular al Comitetului Internaţional de Studii SC 37 CIGRE, din anul 1992, preşedinte şi vicepreşedinte al Comitetelor Naţionale Române ale CME şi CIGRE, preşedinte de onoare al CNR-CIGRE.

A publicat peste 80 de articole în reviste de specialitate din ţară şi din străinătate, numeroase rapoarte şi comunicări la sesiuni ştiinţifice. A publicat volumele Energia în următoarele trei decenii, Ed. Academiei, 1979; Goluri de tensiune în sisteme electroenergetice, Ed. Tehnică, 1979; Constantin Budeanu, Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1987, în colaborare cu Ion Antoniu. A fost unul din coordonatorii lucrării Electrificarea în România, 1950-1992. S-a ocupat de terminologia ştiinţifică, traducând împreună cu ing. dipl. Eugeniu Pavel Dicţionarul de termeni folosiţi în domeniul energiei, 1995. A fost redactor-şef timp de 7 ani şi redactor-şef adjunct 17 ani la revista Energetică.

Călin Andrei Mihăileanu a fost o minte sclipitoare, o personalitate deosebită, apropiată de oameni, apreciată şi iubită de colaboratori, care lăsa în urma sa regretul că ne-a părăsit.

Univers Ingineresc nr. 2/2007 (384)
16 – 31 ianuarie 2007

Ing. dipl. Costin Rucăreanu

 

Ultima actualizare a acestei pagini web 17 iulie 2020

ÎNAPOI LA MENU

NOTA: Paginile acestui website sunt protejate Licenta Creative Commons Attribution : Puteti copia si refolosi documentele, cu condiția de a mentiona ca sursa acest site web: calinmihaileanu.com.

Creative Commons logo

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s