Călin Mihăileanu, o mare personalitate a energeticii din România (autor Mihai Caba)

Prin 1985 România a fost exclusă din CIGRE pentru …neplata cotizației (vă vine să credeți ??!). Totuși, un an mai târziu, România este invitată la Congresul CIGRE ca membru necotizant, acordându-i-se permisiunea prezentării unui singur referat !

Domnul dr. ing. Călin Mihăileanu, președintele în exercițiu al CIGRE-filiala România, a chemat la București somitățile energeticii românești pentru a delibera împreună titlul și conținutul referatului românesc ce va fi susținut la Congres. După multe și diverse propuneri avansate, până la urmă a fost adoptat în unanimitate titlul referatului solicitat: ”Funcționarea Sistemului Energetic Național românesc la frecvența de …47,6 Hz ! ”, că la atât se ajunsese de la frecvența standardizată de 50 Hz, din cauza producției și consumului ” dirijat” de energie electrică în România.

În 64-65, domnul prof. dr. ing. Alexandru Poeată, remarcabilul ”prof de rețele”, ne preda, nouă studenților dumnealui, faptul că scăderea frecvenței de la 50 Hz la 49,3 Hz conduce imediat la ”colapsul” producției, aria de frânare fiind mai mică în acest caz limită!

Între IRE (Întreprinderea de Rețele Electrice) Iaşi şi facultatea de Electrotehnică a fost păstrată o trainică şi fructuoasă legătură, continuatoare a celei înfiripate între noua Uzină de Lumină, intrată în funcțiune în 1899, şi Facultatea de Ştiinţe a Universității “Alex. I. Cuza”, înfiinţată la 26 oct. 1860, fiind prima Universitate a României.

Cum Uzina de Lumină, construită de o societate de profil din Germania (Nüremberg), ce a folosit specialiștii proprii, după terminarea “garanției de funcționare” era nevoie de specialişti autohtoni, care nu prea existau. 

Al doilea director al Uzinei de Lumină, ing. Theodor Lecca, preocupat de consecințele plecării nemţilor, a solicitat grabnic Universităţii, respectiv, Facultății de Ştiinţe, să înfiinţeze grabnic o şcoală de profil pentru formarea specialiştilor necesari funcționării Uzinei.

Astfel, după îndelungi deliberări, abia la 1 noiembrie 1910, prin osârdia profesorului Dragomir Hurmuzescu (viitorul savant), şi-a deschis porţile, pe lângă Facultatea de Ştiinţe, Şcoala de Electricitate Industrială – prima formă de învăţământ superior din România – , viitoarea “matcă” a Facultăţii de Electrotehnică Iaşi! Se împlinesc anul acesta 110 ani de la înfiinţarea acesteia! 

Şcoala avea o durată de 2 ani şi elibera diploma de inginer specialist în electricitate. S-a transformat imediat în Institutul Electrotehnic.

De aici legătura strânsă cu Uzina de Lumină şi apoi cu noua IRE Iaşi, înfiinţată la 1 iulie 1961. Rod al acestei legături, rând pe rând zeci şi zeci de ingineri electro şcoliţi la Iaşi au fost angajaţii Uzinei şi ai IRE Iaşi, iar formele de conlucrare erau numeroase. Aşa a apărut la Iaşi, în 1981, Primul Simpozion de Reţele Electrice din România, la care au participat peste 100 de specialişti din toată ţara. IRE Iaşi a utilat noile laboratoare ale facultăţii, iar studenţii făceau practica de producţie în instalaţiile IRE Iaşi. 

Profesorul de Reţele dr. ing. Alexandru Poeată, făcea parte din CIGRE România, fiind un specialist renumit, dar ţinea legătura cu foştii studenţi de la IRE Iaşi. La aniversarea domniei sale de 80 de ani, organizată de noi, foştii studenţi, ingineri ai IRE Iaşi, Profesorul Poeată, printre altele, ne-a relatat despre…Congresul CIGRE din 1986 şi referatul României – Funcţionarea SEN la 47,6 Hz!

Referatul cu ”pricina” a făcut ”furori” la Congresul CIGRE, fiind prezentat de Călin Mihăileanu, MARE SPECIALIST, MARE OM !

Călin Mihăileanu, ca director al ICEMENERG, venea deseori la Iaşi, la simpozioanele organizate de IRE şi de Facultate! Era la acea vreme o puternică emulaţie lucrativă cu rezultate benefice bilaterale.

Iași, Septembrie 2020

Ing. Mihai Caba – veteran al Luminii ieșene

ÎNAPOI LA MENU

NOTA: Paginile acestui website sunt protejate Licenta Creative Commons Attribution : Puteti copia si refolosi documentele, cu condiția de a mentiona ca sursa acest site web: calinmihaileanu.com.

Creative Commons logo

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s