See PDF – Articole publicate sau prezentate la congrese și conferințe interne și internaționale

1. Articole publicate în revista Energetica (https://ire.ro/publicatii/arhiva-revista/)

Anul 1953https://ire.ro/publicatii/arhiva-revista/anul-1953/

 1. Mihăileanu, C. Considerații asupra unui gen de transformator cu două tensiuni secundare, Energetica, Nr.4, pag.27-31
 2. Martac, D., Mihăileanu, C. Considerații asupra regulatorilor de tensiune de tip reostatic, cu sectoare mobile, Energetica, 8-9, pag.40-54

Anul 1954https://ire.ro/publicatii/arhiva-revista/anul-1954/

 1. Mihăileanu, C. Rolul osciloperturbografului în analiza avariilor din sistemele energetice, Energetica, Nr.4, pag.165-170
 2. Mihăileanu, C. Exercițiile de prevenire și lichidare a avariilor, metodă importantă a muncii cu personalul din instalațiile energetice, Energetica, Nr.9-10, p.362-362

Anul 1955https://ire.ro/publicatii/arhiva-revista/anul-1955/

 1. Mihăileanu, C. Comportarea elementului direcțional al releului secțional în cazul unei suprasarcini dezechilibrate, Energetica, Nr.1, pag.7-13
 2. Mihăileanu, C. Comportarea transformatoarelor de curent în regimul tranzitoriu de scurtcircuit, Energetica, Nr.8, pag. 370-374

Anul 1956https://ire.ro/publicatii/arhiva-revista/anul-1956/

 1. Mihăileanu, C. Perspectivele energiei nucleare în dezvoltarea viitoare a economiei energetice europene, Energetica, Nr.4, pag.165-175
 2. Mihăileanu, C. Lucrările celei de a 16-a Sesiuni a Conferinței Internaționale a Marilor Rețele Electrice (CIGRE) ținută la Paris între 30 mai și 9 iunie 1956, Energetica, Nr.9, pag 408-414
 3. Mihăileanu, C. Cea de a 16-a Sesiune a Conferinței Internaționale a Marilor Rețele Electrice (CIGRE) -Partea II, Energetica, Nr.10, pag.475-480

Anul 1957https://ire.ro/publicatii/arhiva-revista/anul-1957/

 1. Mihăileanu, C., Cea de a XIV-a sesiune a Comitetului Energiei Electrice al Comisiei Economice pentru Europa (CEE) a ONU și a organelor sale subsidiare, Energetica, nr.1, p. 5-12

Anul 1958https://ire.ro/publicatii/arhiva-revista/anul-1958/

 1. Mihăileanu, C. Utilizarea condensatoarelor – serie, în rețelele de distribuție, Energetica, Nr.1, pag.37-38

Anul 1961 –  https://ire.ro/publicatii/arhiva-revista/anul-1961/

 1. Mihăileanu, C. O metodă de prezentare unitară a releelor de protecție de distanță și direcționale, Energetica, Nr.1, pag.1-14
 2. Mihăileanu, C. Observații cu privire la lucrarea tov. Ing Vladimir N. intitulată : “Unele precizări relative la definirea echivalentului energetic al puterii reactive în cazul utilizării condensatoarelor statice“, Energetica, Nr.3, pag.110-114
 3. Mihăileanu, C., Ionescu, V. Reprezentarea sistemelor energetice prevăzute cu reglare automată a vitezei și frecvenței în vederea studiului comportării în regim dinamic, Energetica, Nr.8, pag 322-332

Anul 1962https://ire.ro/publicatii/arhiva-revista/anul-1962/

 1. Mihăileanu, C., Cserveny, I. Determinarea momentului GD2 la grupuri turbogeneratoare prin metoda separării pierderilor la mers în gol, Energetica, Nr. 5, pag. 205-209

Anul 1963https://ire.ro/publicatii/arhiva-revista/anul-1963/

 1. Groza, O., Mihăileanu, C. Lucrările celei de-a 6-a sesiuni plenare a Conferinței Mondiale a Energiei, Energetica, Nr.5, p.193-222

Anul 1964 https://ire.ro/publicatii/arhiva-revista/anul-1964/

 1. Mihăileanu, C., Gilbert, A. Cercetări în cadrul sectorului energetic, Energetica, Nr.8, pag.425-434

Anul 1967https://ire.ro/publicatii/arhiva-revista/anul-1967/

 1. Mihăileanu, C. Considerații asupra unei teoreme duale privind racordarea unei sarcini liniare între două noduri ale unei rețele liniare active, Energetica, Nr.8, pag. 374-378

Anul 1969https://ire.ro/publicatii/arhiva-revista/anul-1969/

 1. Mihăileanu, C., Chenzbraun, I. Utilizarea metodei transfigurării multipolilor pasivi liniari la calcule de scurtcircuit, cu ajutorul calculatoarelor cu capacitate limitată, Energetica, Nr.1, pag.3-10
 2. Mihăileanu, C. Transportul energiei, Energetica, Nr.3, pag. 155-161

Anul 1970https://ire.ro/publicatii/arhiva-revista/anul-1970/

 1. Mihăileanu, C. Circuitul echivalent al multipolului liniar activ față de toți polii săi, Energetica, Nr.6, p. 250-256
 2. Mihăileanu, C. Rezultate și unele orientări în activitatea de producție și cercetare în industria energiei electrice din Anglia, Energetica, Nr.6, p. 272-281

Anul 1971https://ire.ro/publicatii/arhiva-revista/anul-1971/

 1. Răduleț, R., Mihăileanu, C., Groza, L. Dezvoltarea cercetării în energetica României, Energetica, Nr. 6, pag. 265-269

Anul 1973https://ire.ro/publicatii/arhiva-revista/anul-1973/

 1. Mihăileanu, C., Mathe, B. Stația de încercări de mare putere și laboratorul de înaltă tensiune al ICENERG, Energetica, Nr.1, pag. 49-57
 2. Floreșteanu, Al., Mihăileanu, C. Fațadele din panouri prefabricate ale centralei hidroelectrice Tokaanu din Noua Zeelandă, Energetica, Nr.5, pag. 246-250
 3. Mihăileanu, C. Confruntări actuale și aspirații de viitor în energetica S.U.A., Energetica, Nr.6, pag. 257-262

Anul 1974https://ire.ro/publicatii/arhiva-revista/anul-1974/

 1. Mihăileanu, C., Gavrilă, Gh. Aspecte ale realizării și dezvoltării bazei experimentale la Centrul de cercetare și dezvoltare pentru electroenergetică (I.R.C.E.) din Sarajevo, Energetica, Nr.5, Pag. 212-217

Anul 1975https://ire.ro/publicatii/arhiva-revista/anul-1975/

 1. Smith, O., Mihăileanu, C., Pop, M.G. Centrală solaroelectrică funcționând pe baza ciclului Rankine, Energetica, Nr.1, pag. 1-10

Anul 1976https://ire.ro/publicatii/arhiva-revista/anul-1976/

 1. Mihăileanu, C., Ardeleanu, Fl., ș.a. Studii privind comportarea termică a cursurilor de apă sub influența apelor calde provenite de la centralele termoelectrice, Energetica, Nr.1, pag. 16-21

Anul 1977 –  https://ire.ro/publicatii/arhiva-revista/anul-1977/

 1. Mihăileanu, C., Stoica, A., ș.a. Indicatori specifici de daună corespunzători întreruperilor în alimentarea cu energie electrică a consumatorilor industriali pe platformele petrochimice, Energetica, Nr.11-12, pag.429-433

Anul 1978https://ire.ro/publicatii/arhiva-revista/anul-1978/

 1. Mihăileanu, C., Stoica,A., Perea, A. Corelarea nivelului de siguranță în alimentarea cu energie electrică sau termică cu consumul propriu tehnologic, la consumatorii industriali, Energetica, Nr. 11-12, pag.439-444

Anul 1979https://ire.ro/publicatii/arhiva-revista/anul-1979/

 1. Mihăileanu, C. Suportul energetic al viitorului, Energetica, Nr.5, pag.181-188
 2. Mihăileanu, C. Conservarea energiei – cerință imperativă de mare actualitate, Energetica, Nr.7-8, pag. 320-324

Anul 1980https://ire.ro/publicatii/arhiva-revista/anul-1980/

 1. Mihăileanu, C., Duma, M., Felea, S. Probleme de cercetare științifică ridicate de conceperea și realizarea sistemelor informatice în energetică, Energetica, Nr.8, pag.309-311
 2. Mihăileanu, C., Pop, M.G., ș.a. Dinamica raportului între ritmul de dezvoltare economică și consumul de energie în Romțnia, Energetica, Nr. 10-11, pag 411-416
 3. Mihăileanu, C., Potlog, D.M., Rugină, V. Mijloace de combatere a efectelor golurilor de tensiune asupra consumatorilor industriali de energie electrică, Energetica, Nr. 10-11, pag 426-433

Anul 1981https://ire.ro/publicatii/arhiva-revista/anul-1981/

 1. Mihăileanu, C., Pop, M.G., Dăncilă, M. Programul de dezvoltare energetică a României, reflectat ăn concluziile celei de a X-a Conferințe Mondiale a Energiei, Energetica, Nr.5, pag.205-212

Anul 1982https://ire.ro/publicatii/arhiva-revista/anul-1982/

 1. Mihăileanu, C. Recenzie carte: „Energetica, Vol.I, Probleme generale. Purtători primari de energie”, Autor Gyorgy Vaida, Energetica, Nr.1, pag.43-44
 2. Mihăileanu, C., Florescu, Al., ș.a. Utilizarea pompelor de căldură în România, Energetica, Nr.4, p.157-163
 3. Mihăileanu, C. Reuniunea ONU privind energetica mondială a deceniului al 9-lea, Energetica, Nr.6, p.247-252
 4. Mihăileanu, C., Constantinescu, J. Condiții de închidere a buclelor în rețelele de înaltă tensiune, Energetica, Nr.11, pag.520-523
 5. Mihăileanu, C. Centenarul electroenergeticii pe teritoriul României, Energetica, Nr.12, pag 561

Anul 1983https://ire.ro/publicatii/arhiva-revista/anul-1983/

 1. Mihăileanu, C. Reuniunea Consiliului Executiv Internațional al Conferinței Mondiale a Energiei, Sevilla, 1982, Energetica Nr. 2, pag.84-85
 2. Mihăileanu, C. 30 de ani de la apariția revistei “Energetica”, Energetica, Nr.4, pag.161-163
 3. Mihăileanu, C. Consfătuirea de lucru: “Probleme legate de funcționarea în condiții de deficit de putere și frecvență scăzută” – București, 1983, Energetica, Nr.7-8, p.364-366

Anul 1984https://ire.ro/publicatii/arhiva-revista/anul-1984/

 1. Antoniu, I., Mihăileanu, C. O chestiune de prioritate, Energetica Nr. 1, pag.14-24
 2. Ijac, Gh., Mihăileanu, C., ș.a. Dispozitive și instalații de comandă, menținere în funcțiune și optimizare a unor procese ale sistemelor de acționare cu motoare sincrone. I. Dispozitive și instalația SINCROOPT I , Energetica, Nr.1, pag.25-29
 3. Ijac, Gh., Mihăileanu, C., ș.a. Dispozitive și instalații de comandă, menținere în funcțiune și optimizare a unor procese ale sistemelor de acționare cu motoare sincrone. II. Instalația SINCROOPT, varianta a II-a , Energetica, Nr.2, pag. 57-64
 4. Ijac, Gh., Mihăileanu, C., ș.a. Dispozitive și instalații de comandă, menținere în funcțiune și optimizare a unor procese ale sistemelor de acționare cu motoare sincrone. III. Instalația SINCROOPT – varianta a III-a, Energetica, Nr.3, pag.101-110
 5. Mihăileanu, C. De la Comitetul Național Român al Conferinței Mondiale a Energiei, Energetica, Nr.4, pag.190-191

Anul 1985https://ire.ro/publicatii/arhiva-revista/anul-1985/

 1. Mihăileanu, C. Sursele noi de energie în energetica de tranziție, Energetica, Nr.5, pag.193
 2. Mihăileanu, C. 100 de ani de energetică românească, Energetica, Nr.10, p.6-8

Anul 1986https://ire.ro/publicatii/arhiva-revista/anul-1986/

 1. Mihăileanu, C. Recenzie carte „Tratarea neutrului rețelelor de medie tensiune”- autor Goia, M.L. ș.a., Energetica, Nr.6, pag.283-284
 2. Mihăileanu, C. Informații privind cea de-a 31-a sesiune a CIGRE, Energetica, Nr.8, pag.278-279
 3. Mihăileanu, C. “Prânzul electric” al lui Franklin, Energetica, Nr.9, pag 425

Anul 1987https://ire.ro/publicatii/arhiva-revista/anul-1987/

 1. Turcu, I., Popescu, C., Mihăileanu, C. Soluții alternative privind concepția de ansamblu a centralelor solaroelectrice fotovoltaice pentru energetica de suistem, Energetica, Nr.1, pag.30-36
 2. Mihăileanu, C. In Memoriam – Ion S. Antoniu, Energetica, Nr.4, pag 186-187
 3. Mihăileanu, C. Ce este energetica ?, Energetica, Nr.5, pag. 228-230
 4. Mihăileanu, C. In Memoriam – Radu Prișcu, Energetica, Nr.5, pag.237
 5. Mihăileanu, C. Concluziile celui de al XIII-lea Congres al Conferinței Mondiale a Energiei – Cannes, 5-11 octombrie 1986, Energetica, Nr.6, pag.281-283
 6. Romașcu, G., Dacian, D., Mihăileanu, C. Aspecte ale stadiului și perspectivele de dezvoltare a energeticii nucleare mondiale pînă în anul 2020, Energetica, Nr.11, pag.481-485

Anul 1989https://ire.ro/publicatii/arhiva-revista/anul-1989/

 1. Mihăileanu, C. 100 de ani de la nașterea lui Emil Prager, Energetica, Nr.2, pag.93

Anul 1990https://ire.ro/publicatii/arhiva-revista/anul-1990/

 1. Mihăileanu, C. De la Comitetul Național Român al CIGRE, Energetica, Nr.1, pag.42
 2. Mihăileanu, C. Sesiunea CIGRE 1992, Energetica, Nr.8-9, p.390-392

Anul 1991 – Seria Ahttps://ire.ro/publicatii/arhiva-revista/anul-1991a/

 1. Mihăileanu, C. De personis – Adrian Georgescu, Energetica, Nr.1, p.43

Anul 1991- Seria Bhttps://ire.ro/publicatii/arhiva-revista/anul-1991b/

 1. Mihăileanu, C. De personis- Adrian Georgescu, Energetica, Nr.1, p.35
 2. Pavel, E., Mihăileanu, C. De la Giorgi la SI, Energetica, Nr.6, p.273-275

Anul 1992 – Seria Ahttps://ire.ro/publicatii/arhiva-revista/anul-1992a/

 1. Mihăileanu, C. Eugeniu Pavel la 70 de ani – elogiu și rememorări, Energetica, Nr.2, p.85-86
 2. Mihăileanu, C. De la Comitetul Național Român al Consiliului Mondial al Energiei, Energetica, Nr.4, p.123-132

Anul 1992 – Seria Bhttps://ire.ro/publicatii/arhiva-revista/anul-1992b/

 1. Mihăileanu, C. De personis – Eugeniu Pavel la 70 de ani – elogiu și rememorări, Energetica, Nr.2, p.92-93
 2. Mihăileanu, C. De personis – Profesorul Gerhard Hosemann la vârsta de 70 de ani, Energetica, Nr.4, p.156

Anul 1993 – Seria Ahttps://ire.ro/publicatii/arhiva-revista/anul-1993a/

 1. Mihăileanu, C. De la Comitetul membru Român al Consiliului mondial al Energiei WEC-CME, Energetica, Nr.4, p.175-180

Anul 1993 – Seria Bhttps://ire.ro/publicatii/arhiva-revista/anul-1993b/

 1. Mihăileanu, C. De personis – Yves Porcheron, Energetica, Nr.2, p.97
 2. Mihăileanu, C. Comentarii suscitate de opinia d-lui ing. Petre Ungureanu privind unele aspecte ale informării în domeniul energetic, Energetica, Nr.4, p.186-187
 3. Mihăileanu, C. De la Comitetul Național Român al CIGRE, Energetica, Nr.5, p.243

Anul 1994 – Seria Ahttps://ire.ro/publicatii/arhiva-revista/anul-1994a/

 1. Mihăileanu, C. De la Comitetul Membru Român al Consiliului Mondial al Energiei-Simpozionul cu tema: „Eficacitatea energetică și tranziția economică în țările Europei Centrale și Orientale”, 24-28 mai 1993, Paris, Energetica, Nr.2, p.90-92
 2. Mihăileanu, C. Unele aspece ale acțiunilor normative întreprinse pe plan național în diferite țări pentru combaterea poluării atmosferice, Energetica, Nr.4, p.153-156
 3. Mihăileanu, C. Recenzie carte “Nicolae Caranfil” de Paul Cartianu, Energetica, Nr.4, p.168
 4. Mihăileanu, C. Masa rotundă “Costurile depoluării în energetică” – Discuții generale, Energetica, Nr.4, p.193
 5. Mihăileanu, C. Informare despre Consiliul Mondial al Energiei – al 16-lea Congres, Tokyo’95, 8-13 octombrie 1995, Energetica, Nr.4, p.206

Anul 1995 – Seria Ahttps://ire.ro/publicatii/arhiva-revista/anul-1995a/

 1. Mihăileanu, C. Recenzie la volumul: „World Energy Council – New Renewable Energy Resources – A Guide to the Future”, autor Walt Patterson, Energetica, Nr.1, p.42-44

Anul 1995 – Seria Bhttps://ire.ro/publicatii/arhiva-revista/anul-1995b/

82. Mihăileanu, C., Conecini, I. Considérations concernant un aspect particulier de concurence dans l’industrie éléctrique entre pays d’Europe de l’Est, Energetica, Nr.3, p.149-154

 1. Mihăileanu, C., Neagu, V, Scarlat, C. Utilizarea tehnicilor Facts pentru îmbunătățirea performanțelor sistemelor electro-energetice, Energetica, Nr.4, p.181-184

Anul 1996 – Seria Ahttps://ire.ro/publicatii/arhiva-revista/anul-1996a/

 1. Mihăileanu, C. Evoluții recente și practica planificării integrate a resurselor (IRP), Energetica, Nr.3, p.100-107

Anul 1997https://ire.ro/publicatii/arhiva-revista/anul-1997/

 1. Mihăileanu, C. De la Comitetul Național Român al CIGRE, Energetica, Nr.1, p.43-46
 2. Mihăileanu, C. Liberalizarea, dereglementarea, dezintegrarea instituțională nu afectează fiabilitatea sistemelor electrice ? Rolul Facts, Energetica, Nr.5-6, p.230-231
 3. Mihăileanu, C. De la Comitetul Național Român al CIGRE, Energetica, Nr.12, p.576

Anul 1998https://ire.ro/publicatii/arhiva-revista/anul-1998/

 1. Mihăileanu, C. Simpozionul CIGRE “Impactul deschiderii piețelor asupra funcționării sistemelor electrice” Tours (Franța) 8-10 iunie 1997, Energetica, Nr.3, p.130-136

Anul 2000https://ire.ro/publicatii/arhiva-revista/anul-2000/

 1. Mihăileanu, C. Un aristocrat al energeticii românești – file de istorie-, Energetica, Nr.2, p.64-65
 2. Mihăileanu, C. Ing. Paul Cartianu la 95 de ani, Energetica, Nr.3, p.147

Anul 2002https://ire.ro/publicatii/arhiva-revista/anul-2002/

 1. Mihăileanu, C. De personis – Eugeniu Pavel a împlinit 80 de ani, Energetica, Nr.1-2, p.87-88
 2. Mihăileanu, C. Oameni și fapte – Evocări, Energetica, Nr.4, p.155
 3. Mihăileanu, C. Comentariu la “Nota redacției” apărută la rubrica Terminologie din revista Energetica ian.-febr. 2002, p.37, Energetica, Nr.4, p.168
 4. Mihăileanu, C. Noi ipostaze ale mentenanței, Energetica, Nr.4, p 182-183

Anul 2003https://ire.ro/publicatii/arhiva-revista/anul-2003/

 1. Mihăileanu, C. Contacte și relații internaționale ale revistei Energetica, Energetica, Nr.3, p.107-108
 2. Mihăileanu, C. Politehnica bucureșteană elogiază o personalitate remarcabilă din domeniul sistemelor electroenergetice, Energetica, Nr.7, p.297

Anul 2004https://ire.ro/publicatii/arhiva-revista/anul-2004/

 1. Mihăileanu, C. De personis – Centenar Aurel Avramescu, Energetica, Nr.1, p.43
 2. Mihăileanu, C. Notă, Energetica, Nr.6, p.312

Anul 2005https://ire.ro/publicatii/arhiva-revista/anul-2005/

 1. Mihăileanu, C. Ultima carte a lui Paul Dimo, Energetica, Nr.9, p.367-368

 

2. Contribuții la volume apărute în Editura Academiei

 1. Mihăileanu, C. Contribuție la Volumul “Energia  în următoarele trei decenii” cu lucrarea: Suportul energetic al viitorului, Editura Academiei, p.11-27, 1979 – Volum apărut sub coordonarea lui Călin Mihăileanu
 2. Mihăileanu, C., Stoenescu, V. Contribuție la Volumul “Prezentul și viitorul energiei solare” cu lucrarea: Energia zecilor de kilowați, Editura Academiei, p.71-77, 1982

3. Contribuții la Seria ENERG (Energie – Economie – Recuperare – Gospodărire) – Editura Tehnică (Călin Mihăileanu a fost și coordonator în perioada 1986-1989, Numerele 1-8, împreună cu Carabogdan, I.G. și Pavel E., apoi editor în perioada 1995-1997, Numerele 9-15, împreună cu Leca, A., Ganea, I., și Pavel E.)

 1. Mihăileanu, C. O viziune recentă asupra perspectivei energetice mondiale, ENERG-1, Editura Tehnică, p.40-48, 1986
 2. Pavel, E., Mihăileanu, C., Leca, A. Unități de măsură pentru mărimi frecvent utilizate în energetică, ENERG – 1. Editura Tehnică, p.244-264, 1986
 3. Pop, M., Mihăileanu, C., Trifan, M. Conferința Mondială a Energiei, ENERG – 1. Editura Tehnică, p.328-337, 1986
 4. Moșu, A., Mihăileanu, C., Văideanu, M. Lista manifestărilor internaționale programate pentru anul 1986, ENERG – 1. Editura Tehnică, p.382-386, 1986
 5. Mihăileanu, C. Ce este CIGRE ?, ENERG – 10, Editura Tehnică, p.159-173, 1996
 6. Mihăileanu, C. Avarii de sistem recente în Statele Unite, ENERG – 13, Editura Tehnică, p. 123-137, 1996

4. Lucrări publicate în reviste din străinătate sau prezentate la conferințe și congrese internaționale desfășurate în străinătate

 1. Mihăileanu, C. Comportarea releelor direcționale în caz de regim dezechilibrat, Raport 334 la cea de a 18-a Conferință CIGRE, Paris, 1960
 2. Mihăileanu, C. Aspects statistiques des creux de tension dans le réseau roumain de transport, CIGRE-com.19, R-Ge/67-1, 1967
 3. Băbălău, C., Burducea, C., Georgescu, A., Maftei, M., Mihăileanu, C. Interrelationship Between Thermal and Nuclear Power Plants and Air Pollution in Romania, Al IX-lea Congres CME, Technical Papers p. 930-949, Detroit, SUA, 23-27 septembrie 1974
 4. Mihăileanu, C. Relationship Between the Energy Industry and the Environment, Al IX-lea Congres CME, Technical Papers p. 258, Detroit, SUA, 23-27 septembrie 1974
 5. Mihăileanu, C., Use of Romanian Oil Shale, Al IX-lea Congres CME, Technical Papers p. 312, Detroit, SUA, 23-27 septembrie 1974
 6. Mihăileanu, C., Potlog, D.M., ș.a. Le comportement des ensambles des commandes éléctriques industrielles aux creux de tension, VIII-eme CIEI, Gdansk, Polonia, 1975
 7. Mihăileanu, C., Munteanu, C., Dăncilă, M., ș.a. Mésure des champs éléctriques dans le voisinage du materiel haute tension et détérmination de leur effets bio-physiologiques perturbateus – Raport 36-08-76 la cea de a 26-a Conferință CIGRE, Paris, 1976
 8. Băbălău, C., Burducea, C.,Georgescu, A., Maftei, M., Mihăileanu, C. Interrelationship Between Thermal and Nuclear Power Plants and Air Pollution in Romania, În: Thermal Energy, Vol.22, 2.6-16, Pergamon Press, Marea Britanie, 1976
 9. Băbălău, C., Burducea, C.,Georgescu, A., Maftei, M., Mihăileanu, C. Some Questions of the CMEA Member Countries’ Cooperation in the Field of the Protection of Nature and Prevention of Pollution, În: Thermal Energy, Vol.22, 2.6-20, Pergamon Press, Marea Britanie, 1976
 10. Mihăileanu, C., Armencoiu, N. Co-generation, an Important Way for Achieving an Energy Conservation Policy in Romania, UNITAR Conference on Long Term Energy Resources, Montreal, Canada, 26 nov. – 7 dec. 1978
 11. Mihăileanu, C., ș.a. World Energy, Looking a Head to 2020: Report of Energy Conservation Commission, World Energy Conference, London, Marea Britanie, 1978, 274 p.
 12. Mihăileanu, C., Iancu, A., ș.a. Dinamica relațiilor dintre nivelul de dezvoltare economică și socială și consumul de energie, Al XI- lea Congres al CME, Munchen, RFG, 8-12 septembrie 1980
 13. Mihăileanu, C., ș.a. Country Report, A/CONF.100/NR/39, United Nations Conference on New and Renewable Sources of Energy, Nairobi, Kenya, 10-21 august 1981, ONU, New York, p.1-131, 1981
 14. Mihăileanu, C. Energy and Petroleum Supply/Demand Balances of Changing Level Economy Countries in the 1980s and World Energy Conference Prospective Activities with Special Reference to Developing Countries, Meeting of the United Nations Ad Hoc Group of Experts on Energy and Petroleum, United Nations Headquarters, New York, SUA, 14-18 dec. 1981
 15. Mihăileanu,C., Pop, M.G., Florescu, Al., ș.a. Integrarea pompelor de căldură de mare capacitate în sistemele de alimentare cu căldură a localităților, Al V-lea Congres Internațional de alimentare centralizată cu căldură, Kiev, U.R.S.S., 7-10 sept.1982
 16. Enache, R., Mihăileanu, C. Raportul privind energia electrică în Europa de Est și URSS, Simpozionul Est-Vest cu tema “De la planificarea centralizată la economia de piață – probleme și oportunități legate de energie”, Budapesta, Ungaria, 17 sept.1991
 17. Mihăileanu, C., Liciu, N., Bunescu, C. Unele aspecte energetice ale eșecului socio-economic al economiilor centralizat planificate din Europa de Est. Cazul României, Al XV-lea Congres al CME, Madrid, Spania, 20-25 sept. 1992
 18. Mihăileanu, C. Description of the Present Main Characteristic Features of the ISP-CDO Interconnexion, CIGRE Report 37-93, oct. 1993
 19. Mihăileanu, C., Conecini, I. Rapport 37-109 a la Session CIGRE, Paris, 1994
 20. Purdila, R. C., Mihaileanu, C. Restructuring and Competition Through Single-Buyer Model in the Romanian Electricity Supply Industry, CIGRE Symposium- Impact of Open Trading on Power Systems, Section I – 110-07, Tours, Franta, 8-10 iunie 1997
 21. Mihăileanu, C. Review of the Book “Rebuilding Romania. Energy Efficiency and the Economic Transition by Walt Patterson, Révue Electra, Paris, Franța, p.154-155, iunie 1999

 

5. Lucrări publicate în alte publicații interne

 1. Călin, S., Penescu, C., Mihăileanu, C. Automatizări în sistemele energetice, Analele Academiei R.S.R., 1955
 2. Mihăileanu, C., Duma, M. O concepție unitară, de perspectivă, în domeniul energiei, Revista Era socialistă, nr.22, 1979, p.31-34
 3. Mihăileanu, C. The World Energy Balance: Tensions Between Resources and Consumption, Revista Economică, nr.2, 9 ian. 1981, p.25
 4. Mihăileanu, C. Valorificarea surselor de energie noi și regenerabile: un obiectiv comun al întregii omeniri, Revista Economică, nr.47, 20 noi. 1981, p.27-28
 5. Mihăileanu, C., Duma, M. Implicații științifice, economice, sociale ale asigurării independenței energetice a țării, Revista Era socialistă, nr.16, 1982, p.17-19
 6. Mihăileanu, C., Duma, M. Some Aspects of a System Approach in Forecasting, Planning and Management of Research and Development under the Conditions of Energy Conservation, În: Energy Conservation: Technology, Economics and Policy, Proceedings of the Symposium with International Participation on “Energy Conservation and International Cooperation”, March, 24-26, 1981, Editor Gh. Preda, Romanian Marketing Association, București, 1982, p.80-88
 7. Mihăileanu, C., Florescu, Al, ș.a. The Use of Heat Pumps in Romania, În: Energy Conservation: Technology, Economics and Policy, Proceedings of the Symposium with International Participation on “Energy Conservation and International Cooperation”, March, 24-26, 1981, Editor Gh. Preda, Romanian Marketing Association, București, 1982, p.113-118
 8. Mihăileanu, C., Duma, M. Știința și tehnologia în spiritul economisirii energiei, Revista Era socialistă, nr.23, 1983, p.18-22
 9. Mihăileanu, C., Felea, S., Duma, M. Model cibernetic pentru sistemul național al energiei, În: Automatică-Management-Calculatoare (AMC), Editura Tehnică, vol.32, București, 1984, p.243-257
 10. Mihăileanu, C., Duma, M., Felea, S. Problematica cercetării domeniului energiei la nivelul economiei naționale și sarcini care decurg pentru cercetare din funcția M.E.E. de administrator unic al resurselor energetice, Lucrări tehnico-științifice ICEMENERG, București, 1985, p.5-11
 11. Mihăileanu, C., Duma, M., ș.a. Orientări și obiective de perspectivă în dezvoltarea tehnologiilor și produselor ramurilor consumatoare de energie vizând utilizarea rațională și economisirea resurselor energetice, Sub red. Gavrilă Sonea, Editura Științifică și Enciclopedica, București, 1985, p.114-124

 

6. Lucrări prezentate și/sau publicate la conferințe interne

 1. Mihăileanu, C. Utilizarea condensatoarelor serie în rețelele de distribuție, Prima Conferință a Electricienilor din R.P.R., București, 11-14 nov. 1957
 2. Mihăileanu, C. O metodă de prezentare unitară a releelor de protecție de distanță și direcționale, A VI-a sesiune științifică a cadrelor didactice la Institutul Politehnic București, 17-18 dec. 1960
 3. Mihăileanu, C., Cserveny, I., Determinarea timpului de lansare a agregatelor turbogeneratoare pe cale experimentală, Prima sesiune tehnico-științifică a IRME, București, 13-14 mai 1963
 4. Dimo, P., Groza, L., Mihăileanu, C., Iancovici, P. Corelarea condițiilor cerute de marii consumatori și de rețeaua electrică privind golurile de tensiune și șocurile de putere, Simpozionul privind alimentarea cu căldură și energie electrică a marilor complexe industriale organizat sub auspiciile CEE-ONU, București, 20-22 mai 1968
 5. Mihăileanu, C. Aportul industriei electrotehnice la dezvoltarea electroenergeticii românești, A doua Conferință a electricienilor, București, 23-26 sept. 1969
 6. Mihăileanu, C., Ardeleanu, FL., ș.a. Metodologia de calcul a posibilităților de încărcare termică a râurilor, în dreptul amplasamentelor centralelor termo și atomoelectrice, Sesiunea jubiliară cu tema:”Ridicarea economicității funcționării sistemului energetic”, București, 29-30 nov. 1975
 7. Mihăileanu, C. Aspecte actuale ale economiei energetice mondiale, Simpozionul “Mărirea eficienței energetice a proceselor tehnologice industriale – necesitate imediată “, Pitești, 4-5 mai 1982
 8. Mihăileanu, C., Florescu, Al., ș.a. Power Efficiency of the Recovery Systems by Means of High Capacity Heat Pumps, Simpozionul CEE-ONU privind “Utilizarea rațională a formelor secundare de energie în economie, în special în industrie “– București, 17-21 octombrie 1983
 9. Mihăileanu, C., Stoica, A., Perea, A. Stabilirea nivelului de siguranță în alimentarea cu energie electrică a consumatorilor industriali, Sesiunea de comunicări tehnico-științifice “Optimizări în dezvoltarea și exploatarea instalațiilor electroenergetice”, Iași, 27-28 oct. 1987
 10. Mihăileanu, C. Energy Conservation in Romania, Raport prezentat la Reuniunea Comisiei de conservare a energiei din cadrul CME, București, 18-20 iulie 1979
 11. Mihăileanu, C., Iancu, A., ș.a. Dinamica raportului între ritmul de dezvoltare economică și socială și consumul de energie în România, Sesiunea de comunicări tehnico-științifice “Contribuții la dezvoltarea energeticii românești”, București, 26-28 iunie 1980
 12. Mihăileanu, C., Perea, A. Indicatori de daună corespunzători întreruperilor în alimentarea cu energie electrică și/sau termică a consumatorilor industriali, Sesiunea de comunicări tehnico-științifice “Contribuții la dezvoltarea energeticii românești”, București, 26-28 iunie 1980
 13. Mihăileanu, C., Potlog, M., Rugina, V. Mijloace de combatere a efectelor golurilor de tensiune asupra consumatorilor industriali de energie electrică, Sesiunea de comunicări tehnico-științifice “Contribuții la dezvoltarea energeticii românești”, București, 26-28 iunie 1980
 14. Mihăileanu, C., Duma, M., Popescu, C. Contribuții în domeniul soluționării complexe a unor probleme sistemice ale energeticii, Sesiunea de comunicări tehnico-științifice “Contribuții la dezvoltarea energeticii românești”, București, 26-28 iunie 1980
 15. Mihăileanu, C., Constantinescu, J. Condiții de închidere a buclelor în rețelele de înaltă tensiune, Al VI-lea Simpozion “Siguranța în funcționare a instalațiilor energetice”, Piatra Neamț, 2-4 dec.1981
 16. Mihăileanu, C., Pomârleanu, J., ș.a. Posibilități de sesizare rapidă a situațiilor periculoase cauzate de pierderea sincronismului unor generatoare, Al VI-lea Simpozion “Siguranța în funcționare a instalațiilor energetice”, Piatra Neamț, 2-4 dec.1981
 17. Mihăileanu, C., Florescu, Al., ș.a. Utilizarea pompelor de căldură în România, A IX-a Consfătuire a Termoenergeticienilor din România, Brașov, 3-5 dec. 1981
 18. Mihăileanu, C., Constantinescu, J. Procese tranzitorii de tip electromecanic în sistemul energetic național, Conferința Națională de electrotehnică și electroenergetică – CNEE’82, Timișoara, 17-18 sept. 1982
 19. Mihăileanu, C. Cercetarea științifică în strategia independenței energetice, Sesiunea omagială de comunicări științifice ICCE, București, 22 ian.1983
 20. Mihăileanu, C., Constantinescu, J. Condiții de acționare a descărcării automate de sarcină la scăderea frecvenței în SEN, Consfătuirea de lucru: “Probleme legate de funcționarea în condiții de deficit de putere și frecvență scăzută”, București, 19-20 mai 1983
 21. Mihăileanu, C., Potlog, D.M., Rugină, V. Bilanțul electroenergetic – instrument al gestiunii economice a energiei electrice, Consfătuirea de lucru: “Probleme legate de funcționarea în condiții de deficit de putere și frecvență scăzută”, București, 19-20 mai 1983
 22. Mihăileanu, C., Perea, A. Corelarea economiei de energie cu nivelul de siguranță necesar funcționării proceselor tehnologice la consumatorii industriali, Consfătuirea de lucru: “Probleme legate de funcționarea în condiții de deficit de putere și frecvență scăzută”, București, 19-20 mai 1983
 23. Mihăileanu, C., Constantinescu, J. Studiul proceselor tranzitorii pe termen mijlociu din sistemele electroenergetice pe baza modelelor REI-DIMO, Al VII-lea Simpozion “Siguranța în funcționare a instalațiilor energetice”, Suceava, 27-28 iunie 1983
 24. Pavel, E., Mihăileanu, C. Considérations sur l’utilisation eronné du terme “éligible” dans les textes courants et officiels, ayant trait aux systemes éléctriques, Reuniunea regională CIGRE, Suceava, 11-15 iunie 2001

 

7. Brevete de invenție

Mihăileanu, C., Martac, D., Zalman, M. Releu electronic de minimă tensiune pentru protecția motoarelor electrice, Brevet OSIM nr. 65358

 

8. Teza de doctorat

Mihăileanu, C. Efecte de instabilitate dinamică ale golurilor de tensiune din nodurile cu  sarcină rezistivă, sincronă și asincronă ale sistemelor electroenergetice, Institutul Politehnic București, 1972

 

 

Cercetare bibliografică realizată de ing. Dumitru Manea

Iunie 2020

 

Ultima actualizare 11 august 2020

ÎNAPOI LA MENU

NOTA: Paginile acestui website sunt protejate Licenta Creative Commons Attribution : Puteti copia si refolosi documentele, cu condiția de a mentiona ca sursa acest site web: calinmihaileanu.com.

Creative Commons logo

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s