Schimbarea din funcție – 1984 – alocuțiune Victor Vernescu

Stimate colege și stimați colegi

Că secolul XX este secolul unor transformări, deveniri și schimbări continue, este un lucru cert și el este rezultatul revoluției tehnico-științifice. Iar faptul că societatea imită, uneori chiar și la cel mai mic nivel, modelul naturii este la fel de cert, și faptul în sine constituie un lucru legic, mișcarea socială înscriindu-se în ansamblul mișcării universului.

De aceea, să admitem ca pe o nedreptate a naturii faptul că stau cu frunțile în noroi atât sălciile plângătoare, cât și pomii încărcați de roade, să admitem ca pe o interacțiune între societatea umană și natură faptul că-n anotimpurile bogate – oamenii nevinovați aruncă cu pietre în pomii roditori și, revenind la viața socială, să admitem cuvintele unor gânditori care spuneau că tot ceea ce există e real și, chiar dacă orice efect își are o cauză, noi să admitem efectul fără a ne-ntreba care e cauza – și – pentru că zarurile sunt aruncate, să nu le mai căutăm în apele tulburi ale Rubiconului ci, mai bine, să-i dăm astăzi Cezarului ce este al Cezarului, cu toată generozitatea și cu tot respectul cuvenit.

Atunci când vorbim despre un om stimat și prețuit, este un obicei strămoșesc de a ne scoate cu modestie în fața sa pălăria – metaforic simbol al respectului – așa cum Călin Mihăileanu își scoate pălăria în drum de la poartă până la biroul său, în fața tuturor, indiferent dacă cel întâlnit e portar, funcționar obișnuit sau director adjunct. Este un gest simptomatic pentru modul său profund de a înțelege democrația și de a acorda înaltul său semn de prețuire tuturor celor cu care a lucrat de-a lungul atâtor ani de zile.

Stimați tovarăși,

îngăduiți-mi ca, în numele dvs. al tuturor, să ofer astăzi, acum tov. Călin Mihăileanu, diploma omagială și placheta care încununează respectul datorat vârstei și activității deosebite puse în slujba revoluției pe care partidul nostru, a generalizat-o la scara întregii națiuni, cu scopul final, mărturisit, de asigurare a nevoilor materiale și spirituale mereu crescânde ale tuturor oamenilor muncii ….

În încheiere, țin să remarc, încă o dată, că practica a dovedit că doar conducerea colectivă, numai strânsa unitate a tuturor membrilor colectivului de conducere duc la rezultatele scontate, la realizarea în condiții sporite de calitate și cu eficiență maximă a complexelor sarcini pe care viața le pune în fața noastră.

Asigur, în numele Comitetului de partid, a Consiliului științific în concordanță cu voința întregului colectiv de oameni ai muncii din institut, conducerea ministerului că vom munci, în continuare, cu convingere, cu seriozitate și fără a ne menaja forțele pentru a răspunde imperativelor majore ale etapei actuale de dezvoltare ale economiei naționale în general și ale energeticii românești în special. Asigur, totodată, pe tov. Directoare Lucia Roșca de întreaga noastră gratitudine și de sinceritatea cu care ne vom angaja, împreună cu domnia sa, pentru ca unitatea în conducere să crească, pentru ca rezultatele muncii institutului să se ridice pe o treaptă superioară.

***

Astăzi, Călin Mihăileanu pleacă de la conducerea institutului. Și, fiindcă nu mai suntem în epoca marilor cancanuri, să nu ne mai întrebăm de ce anume pleacă ci, să acceptăm, pur și simplu, truismul că pleacă … fiindcă pleacă! Fiindcă așa e viața! Când lucrurile se așază în matcă, se mai face câte o glumă pentru a ne schimba modul de a trăi.

Și pentru că directorul Călin Mihăileanu, punându-și pecetea personalității sale pe întreaga noastră activitate, ne-a imprimat un puternic spirit de loialitate și de lealitate, o vom primi pe cea care-i va succeda cu considerația cuvenită însoțind-o cu toată dăruirea și priceperea pe drumul acesta, atât de spinos, al afirmării institutului în cadrul Sistemului Energetic Național.

Sperăm sincer că între ce a fost și ce va fi nu se va ridica vreo barieră rigidă, ci vom acționa într-un profund spirit dialectic pentru prosperitatea institutului.

Cu această convingere ne ridicăm încă odată, cu recunoștință, pălăria în fața lui Călin Mihăileanu, așa cum el însuși, suntem siguri, o va face ori de câte ori se va întâlni, în institut sau aiurea, cu vreunul dintre noi.

Îi dorim multă sănătate și putere de muncă în continuare!.

 

 Victor Vernescu

1984

 

Ultima actualizare 24 iunie 2020

ÎNAPOI LA MENU

NOTA: Paginile acestui website sunt protejate Licenta Creative Commons Attribution : Puteti copia si refolosi documentele, cu condiția de a mentiona ca sursa acest site web: calinmihaileanu.com.

Creative Commons logo

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s