Activitatea la organizatii și asociații profesionale interne și internaționale – extras din biografie

Pe toată durata carierei profesionale de excepție de peste 42 de ani Călin Mihăileanu a fost una din personalitățile proeminente ale sectorului energiei electrice din România, cu realizări și lucrări importante în domeniul tehnic și științific, atât în țară, cât și în străinătate, reprezentând România la mai multe organisme sau asociații internaționale din domeniul energetic ca CIGRE, CME, CEE-ONU sau ONU. A reprezentat cu onoare România la numeroase congrese și simpozioane internaționale, la întâlniri cu parteneri străini.

Din anul 1956 începe să participe activ în structurile de expertiză ale Conferinței Internaționale a Marilor Rețele Electrice (CIGRE), cea mai puternică organizație profesională de profil din sectorul electric, fiind numit secretarul Comitetului Național Român pentru Participarea la CIGRE (funcție pe care o deține până în anul 1962), președinte fiind academicianul Constantin I. Budeanu. Face parte din delegația oficială care participă la cea de a 16-a CIGRE ce a avut loc la Paris în perioada 30 mai – 6 iunie 1956, după mulți ani de absență a României de la lucrările acestei prestigioase asociații internaționale. Participă activ la Conferințele CIGRE din anii 1958, 1966 și 1968, în anul 1966 devenind membru al Comitetului de Studii C19 – Variații de tensiune, din care face parte până în anul 1968. In același an este ales preşedinte la grupa de lucru „Mijloace de desensibilizare a consumatorilor împotriva efectelor variaţiilor bruşte de tensiune” din cadrul Comitetului de studii C19.

În 1956, cu ocazia celei de a XIV-a sesiuni a Comitetului Energiei Electrice al Comisiei Economice pentru Europa (CEE) a ONU și a organelor sale subsidiare, ce a avut loc între 2-16 noiembrie la Palatul Națiunilor din Geneva, este primul român remarcat de CEE la ONU, fiind ales cu unanimitate de voturi vicepreședinte al Comitetului Energiei Electrice, funcție pe care o deține pe durata întregii sesiuni, pâna în 1958.

În 1981 Călin Mihăileanu devine expert internațional ONU fiind selectat de autoritățile americane pentru a face parte dintr-un grup de patru experți internaționali (din România, Olanda, RFG și Iugoslavia) având ca misiune analiza la fața locului a realităților și perspectivelor energeticii americane în anii ’80, la care se dorea un punct de vedere critic, european. Cu ocazia reuniunii Grupului de experți din domeniul energiei și petrolului care a avut loc la sediul ONU de la New York intre 14-18 decembrie 1981, a fost vicepreședintele prezidiului care a condus lucrările. Acest grup era format din 40 de experți internaționali care au avut sarcina să cerceteze problemele energeticii mondiale în deceniul al 9-lea.

Tot în anul 1981 a fost șeful delegației române la conferința ONU pentru surse noi și reînnoibile, care s-a ținut la Nairobi, în Kenya, în perioada 10-21 august, eveniment la care au participat personalități marcante ale epocii precum Indira Gandhi – Prim Ministru al Indiei sau Pierre Trudeau – Prim Ministru al Canadei.

În perioda 17-21 octombrie 1983, organizează la București, sub auspiciile MEE și cu sprijinul unei întregi echipe din ICEMENERG, Simpozionul CEE-ONU privind “Utilizarea rațională a formelor secundare de energie în economie, în special în industrie“, cu participarea a 94 de specialiști energeticieni din 18 țări.

Participă, încă din 1962 la activitățile desfășurate în legătură cu Conferința Mondială a Energiei (CME), care a devenit ulterior Consiliul Mondial al Energiei. La cea de a VI-a sesiune plenară a CME care s-a desfășurat la Melbourne între 20-27 octombrie 1962, delegația română a

fost compusă din Octavian Groza, directorul Institutului de Studii şi Proiectări Energetice (ISPE), conducătorul delegaţiei şi Călin Mihăileanu, din IRME.

A contribuit substanțial la organizarea celui de al VIII-lea Congres al CME care s-a desfășurat la București în perioada 28 iunie – 2 iulie 1971, fiind președintele comisiei pentru programul tehnic al congresului. După congres Călin Mihăileanu devine secretar și apoi secretar general al Comitetului Național Român pentru Conferința Mondială a Energiei (CNR-CME), funcție pe care o deține până în 1984. În 1982 CME a înființat un grup de lucru internațional pentru definirea diferitelor unități de măsură energetice și a coeficienților de conversie între acestea, președinte al acestui grup de lucru fiind numit Călin Mihăileanu. Activitatea grupului s-a desfășurat mai bine de un an și s-a încheiat cu recomandări aprobate de Consiliul Executiv Internațional al CME în septembrie 1983.

În luna mai 1984 CNR-CME (președinte-Trandafir Cocârlă, ministru MEE și secretar general Călin Mihăileanu) organizează la București întrunirea Grupului de lucru pentru Substituția petrolului (Oil Substitution Task Force), la care au luat parte președinți și secretari generali din cadrul a 27 Comitete naționale ale CME, lucrările fiind moderate de Călin Mihăileanu.

Participă activ, inclusiv cu comunicări și luări de poziție la Congresele IX-XII ale CME care au loc în perioada 1974-1983.

În perioada 1974 -1987 Călin Mihăileanu este membru al Comisiei de Conservare a Energiei din cadrul CME, fiind organizatorul singurei reuniuni a acestei comisii care a avut loc la București în perioada 17-20 iulie 1979, la Casa Titulescu. A fost de asemenea, timp de mai mulți ani, membru al Grupului de lucru pentru înlocuirea petrolului din cadrul CME.

Foto 1- 20.07.1979 - Reuniunea Comitetului de Conservare a energiei
Călin Mihăileanu – al treilea din dreapta

20 iulie 1979 – Reuniunea Comitetului de Conservare a Energiei din cadrul Consiliului Mondial al Energiei, București, la Casa Nicolae Titulescu

După 1980, Nicolae Ceaușescu, în intenția ca țara să facă economii valutare de orice fel, a interzis plata cotizațiilor la organizațiile internaționale, inclusiv la CME. Câțiva ani, înțelegând situația și acceptând un sistem de creditare pe baza prestigiului câștigat anterior de specialiștii români, în special de Călin Mihăileanu care asigura legătura directă cu secretarul general, CNR a fost practic tolerat în relația cu CME. În 1987 și această formă a încetat, CNR rămânând în colaborarea cu CME numai prin corespondența la nivel de persoane fizice sau persoane juridice.

În anul 1990 reînființează Comitetul Național Român al CIGRE (CNR-CIGRE), fiind ales președinte al acestuia, poziție pe care o deține până în anul 2000. Este o prezență nelipsită la toate conferințele CIGRE organizate din doi în doi ani la Paris în perioada 1990-2006.

În perioada 1991-2000 Călin Mihăileanu este ales membru în Consiliul de Administrație al CIGRE si participa de asemenea, în perioada 1992-2000 la Comitetul de Studii CS-37 – Planificarea și Dezvoltarea Sistemului Electroenergetic.

În anul 1996 a primit titlul de membru eminent al CIGRE iar în anul 1998 a primit diploma Comitetului Tehnic al CIGRE și a fost ales membru de onoare al CIGRE și al Consiliului de Administrație al CIGRE.

Pentru întreaga activitate depusă este numit în anul 2000 Președinte de Onoare al CNR-CIGRE.

2000
August 2000- Conferința CIGRE Paris. Călin Mihăileanu, cu sotia lui Peter Simon (ABB) si cu Elena Ratcu (dreapta).

Are o prezență activă și în cadrul CNR-CME, România redevenind membru cu drepturi depline al acestei asociații în 1990, prin strădania mai multor oameni entuziaști din ICEMENERG și RENEL, fiind pentru o scurtă perioadă Vicepreședinte și secretar general al CNR-CME. A avut o prezență activă la toate Conferințele Naționale ale Energiei (CNE), organizate sub egida CNR-CME în perioada 1990-1998 și la Forumul Regional al Energiei (FOREN), organizat sub egida CME în perioada 2000-2004.

6 -1992 CNE
15-18 iunie 1992 la Conferința Națională a Energiei (CNE `92) – cu Jean Constantinescu si Walt Patterson (Marea Britanie)
10 -CNE 1998 - C Acad. Gleb Dragan si Prof Aureliu Leca
14-18 iunie 1998 la Conferința Națională a Energiei (CNE `98) – Neptun-Olimp, cu acad. Gleb Drăgan și prof. Aureliu Leca
septembrie 2000- FOREN
10-14 septembrie 2000 la Forumul Regional al Energiei (FOREN), cu Andrei Zabunov și un delegat francez

A fost, de asemenea, membru fondator al Asociației Comitetul Național Român al Consiliului Mondial al Energiei, înscrisă în anul 1997 ca asociație cu personalitate juridică.

Pentru toată activitatea depusă în cadrul CNR-CME și contribuția adusă la promovarea energeticii românești și a specialiștilor săi la nivel mondial a fost numit membru de onoare și a primit Medalia CNR-CME. Este cel care în 2004, cu ocazia aniversării a 80 de ani de existență a CNR-CME a avut idea alcătuirii unei monografii a CNR-CME, idee concretizată cu 10 ani mai târziu.

25.11.2004- 80 de ani CNR-CME
25.11.2004 – Sărbătorirea a 80 de ani de existență a CNR-CME: Călin Mihăileanu în centrul imaginii, rândul al doilea, în spatele Preşedintelui României la acea data, Ion Iliescu

 

Ultima actualizare 26 iunie 2020

ÎNAPOI LA MENU

NOTA: Paginile acestui website sunt protejate Licenta Creative Commons Attribution : Puteti copia si refolosi documentele, cu condiția de a mentiona ca sursa acest site web: calinmihaileanu.com.

Creative Commons logo

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s