Activitatea la ICEMENERG (extras din biografie)

În anul 1967, Călin Mihăileanu își poate realiza proiectul profesional dorit, înființând la data de 3 iunie primul institut de cercetări al ramurii energiei electrice – Institutul de Cercetări Electroenergetice și pentru Termoficare – ICENERG, al cărui director devine la 10 septembrie 1967. În anul 1970, în aplicarea HCM nr.78/1970, devine cercetător științific principal I, prin echivalarea activității didactice. Are și aici parte de sincopele inerente epocii, fiind eliberat prin ordin al ministrului energiei electrice, la data de 10 martie 1973, din funcția de director si numit director adjunct științific (în poziția de director fiind numit Nicolae Armencoiu), poziție pe care o ocupă pâna la data de 1 februarie 1974. Conduce remarcabil institutul, prin două decenii complicate, reușind mai întâi fuziunea cu IRME, la 1 februarie 1974 luând ființă Institutul de Cercetări și Modernizări Energetice (ICEMENERG) în cadrul Ministerului Energiei Electrice, devenind directorul acestuia. În anul 1974 se înființează și Institutul Central de Cercetări Energetice (ICCE), cu atribuțiuni importante în coordonarea activității de cercetare științifică în domeniul energiei la nivel național, unitatea pilot al acestuia fiind ICEMENERG, iar Călin Mihăileanu, director ICEMENERG, devine la data de 24 mai și director general al ICCE.

În calitate de director al ICENERG a organizat activitatea de cercetare în domeniul energetic și a impus institutul în lumea științifică, pe plan intern și internațional. Laboratoarele au fost dotate cu aparatură de măsură și echipamente de încercări moderne pentru acea perioadă, a fost realizată construcția stației de mare putere și a halei de încercări electrice.

În calitate de director al ICEMENERG și director general al ICCE a reușit să creeze un institut de cercetare puternic, cu un înalt nivel științific prin integrarea IRME cu ICENERG dar și prin obținerea de fonduri de investiții pentru finalizarea blocului Service și construcția de sedii noi, Blocul Turn de 12 etaje pentru Sectorul Termo, hala de Surse noi, laboratoarele de înaltă tensiune, ș.a.

Conduce ICEMENERG si ICCE până pe 15 iunie 1984 când, din rațiuni politice, datorită plecării din țară a fiului Șerban Alexandru Mihăileanu (medic cardiolog), este schimbat din funcție și este numit secretar științific al ICCE (Ordinul MEE nr.922/15.06.1984), pozitie pe care o ocupă până în 1987.

Deși era în mod vădit o personalitate atipică a regimului comunist, își menține cu onestitate poziția solidă în domeniu, probabil și datorită prestigiului personal de excepție în plan internațional. Dizgrația conducerii politice, indelung prelungită în acea perioadă, dar și probleme serioase de sănătate îl obligă să se retragă definitiv din activitate în anul 1987, la 1 octombrie incetându-și activitatea profesională, fiind pensionat pentru limită de vârstă (Ordinul MEE nr. 1010/6.10.1987).

 

Ultima actualizare 26 iunie 2020

NOTA: Paginile acestui website sunt protejate Licenta Creative Commons Attribution : Puteti copia si refolosi documentele, cu condiția de a mentiona ca sursa acest site web: calinmihaileanu.com.

Creative Commons logo

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s